XI sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 2 września 2015 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek XI sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku XI sesji Rady Miejskiej w Łasku
 3. Przyjęcie protokołów z IX i X sesji Rady Miejskiej w Łasku
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 11 czerwca 2015 r. do 19 sierpnia 2015 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2015-2023
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 9
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 20 (kwartał ulic 9-go Maja, Południowej, Polnej)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu położonego we wsi Rokitnica
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży przyległego gruntu, niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/196/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, poza przetargiem
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, poza przetargiem
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Łask
 17. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje
 18. Zapytania i wolne wnioski
 19. Korespondencja i sprawy różne
 20. Zakończenie XI sesji Rady Miejskiej w Łasku

Wstęp na sesję wolny

 

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                           Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                              /-/ Robert Bartosik