Wystawa Grafiki z "Zakamarka"

Grupa artystyczna „Zakamarek”, której mam zaszczyt być opiekunem, to młodzi ludzie połączeni wspólną pasją do sztuki. Są to wyjątkowo utalentowane dziewczęta, odznaczające sie niezwykłą dojrzałością. Od kilku lat tworzymy wspólnie w Klubie 32. BLT w Łasku, jednak prace artystek odznaczają się niezwykłym indywidualizmem. Każda z dziewcząt na własny oryginalny sposób wyraża własną osobowość. Julia Trzuskowska to osoba o niezwykle szerokim wachlarzu możliwości. Jej prace bogate są we wszelkiego rodzaju środki artystyczne, od niezwykle subtelnych i precyzyjnych, po syntetyczne wręcz symboliczne wizje. Agatę Sobczak wyróżnia skłonność do odważnych przedstawień i stosowanie „mocnych” środków wyrazu. Daria Brozińska jest wyjątkowo biegła w rysunku realistycznym. Jednak w pracach  z wyobraźni dąży do syntezy posługując się przy tym konkretnymi środkami tj. wyraźna linia i płaska plama. Artystycznym przeciwieństwem jest Karolina Hańce. Jej wizje wydają się wirować.  Są to prace na pograniczu abstrakcji, których poszczególne elementy przenikają się, tworząc szerokie pole interpretacji.

Jako opiekun artystyczny kładę nacisk na indywidualny rozwój, zwiększanie świadomości plastycznej, poznanie nowych rozwiązań techniczno-formalnych poprzez doświadczenie.  Jako twórca zwracam uwagę na podłoże duchowe pracy. Serdecznie zapraszam do oglądania.

Zapraszamy również do oglądania wystawy grafik z młodszych grup pracowni plastycznej Klubu 32. BLT w Filii Dziecięcej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łasku.

                                                                                                  

Urszula Pankowska