Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Szczegóły w załączniku poniżej.