Wykonanie ekspertyz w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadania pn. "Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi" UWAGA: Zmiana terminu składania ofert

Status: 
unieważniony
Data ogłoszenia: 
6 kwiecień, 2017
Termin składania ofert: 
21 kwiecień, 2017 - 11:30
Termin wpłacenia wadium: 
21 kwiecień, 2017 - 11:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask