Wykonanie badań i ekspertyz w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadania pn. „Budowa zbiornika wodnego na rzece Pisi”

Status: 
zakończony
Data ogłoszenia: 
14 lipiec, 2017
Termin składania ofert: 
24 lipiec, 2017 - 10:30
Termin wpłacenia wadium: 
24 lipiec, 2017 - 10:30
Podmiot: 
Gmina Łask
Adres podmiotu: 
ul. Warszawska 14, 98-100 Łask
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: 
Załączniki: