VII sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 22 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1 odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej.

 

Porządek VII sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 1. Otwarcie VII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku VII sesji Rady Miejskiej w Łasku
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Łasku
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 13 marca 2015 r. do 9 kwietnia 2015 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2015-2023
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr LVI/544/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Łask, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku za rok 2014
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przejazdu i przechodu
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/6/2014 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku
 12. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje
 13. Zapytania i wolne wnioski
 14. Korespondencja i sprawy różne
 15. Zakończenie VII sesji Rady Miejskiej w Łasku

 

Wstęp na sesję wolny.

 

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                        Robert Bartosik