Uwaga przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą alkoholu!

Wydział Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku przypomina, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 487), jedną z zasad sprzedaży napojów alkoholowych jest zakaz reklamy i promocji tych napojów na obszarze naszego kraju.

Ustawodawca dopuszcza jednak prowadzenie reklamy i promocji napojów alkoholowych przez Przedsiębiorców, ale wyłącznie wewnątrz:

- pomieszczeń hurtowni napojów alkoholowych,

- wydzielonych stoisk handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych,

- punktów, które prowadzą sprzedaż wyłącznie tego typu asortymentu,

- punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w        

  miejscu sprzedaży.   

Powyższe zasady uregulowane zostały w art. 13¹ w/w ustawy.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w Warszawie, wyrokiem z dnia 13.07.2017 r. syg. akt II GSK 982/17, interpretując przepisy w/w ustawy, stwierdził, że niedopuszczalna jest reklama napojów alkoholowych w witrynie punktu sprzedaży, w taki sposób, że ich znaki towarowe (oprócz piwa) widoczne są na zewnątrz punktu.

Taka ekspozycja, zgodnie z obowiązującymi przepisami, skutkować będzie cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.      

Prosimy o zweryfikowanie w terminie do dnia 31.12.2017 r. – aranżacji wnętrz i witryn prowadzonych przez Państwa punktów sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z wytycznymi NSA, aby nie dochodziło do naruszenia ustawowego zakazu reklamy.