Spotkania Koła Łowieckiego Nr 18 „ROLNIK” w Pruszkowie

W dniu 25.01.2013 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Koła Łowieckiego Nr 18 „ROLNIK” w Pruszkowie, Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Łasku, Nadleśnictwa Kolumna, sołtysów oraz mieszkańców sołectw, na terenie których prowadzona jest gospodarka łowiecka realizowana przez ww. Koło. W związku z ustaleniami podjętymi na spotkaniu przedstawiam aktualną informację dotyczącą adresu Koła i osoby upoważnionej do szacowania szkód spowodowanych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne oraz wykaz sołectw, na terenie których działa Koło. Ponadto dołączam druk zgłoszenia szkody łowieckiej.

Adres Koła:
Koło Łowieckie Nr 18 „ROLNIK”
w Pruszkowie
Wola Wiązowa
ul. Kościelna 104,    97-438 Rusiec

 

Adres, pod którym Koło przyjmuje zgłoszenia
dotyczące szkód w uprawach i płodach rolnych: Ireneusz Omyła

Marzenin ul. Widna 7A,   98-160 Sędziejowice tel.  509899560.                                

                   

Wykaz sołectw w gminie Łask, na terenie których prowadzona jest gospodarka łowiecka realizowana przez Koło Łowieckie Nr 18 „ROLNIK” w Pruszkowie:

     1. Okup Wielki

     2. Okup Mały

     3. Orchów

     4. Kopyść

     5. Gorczyn

     6. Łopatki

     7. Zielęcice

     8. Sięganów

 

Wzór zgłoszenia szkody łowieckiej