Spółka „EKO-REGION” planuje wymianę pojemników

W najbliższym czasie Spółka „EKO-REGION” przeprowadzi na terenie gminy Łask wymianę pojemników 240 l.  w kolorze zielonym z żółtą klapą, przeznaczonych na tzw. „surowce suche”. W/w pojemniki zostaną zamienione na pojemniki o tej samej pojemności w kolorze żółtym  - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów z dnia  29.12.2016 r. (Dz.U.2017.19).
 

Wymiana odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

4 marca - Wronowice Osiedle,

5 marca - Wronowice Wieś,

6 marca - Wiewiórczyn ulice Dmowskiego, Legionów, Osiedlowa, Paderewskiego, Rzemieślników, Szklarska, Witosa, Wspólna

7 marca -  Wiewiórczyn ulice Hallera, Nowa, Konstantynowska, Szadkowska,Szkolna, Wiewiórcza,

8 marca - Łopatki,

11 marca - Łopatki Cegielnia, Sięganów,

12 marca - Gorczyn,

13 marca - Rokitnica,

14 marca - Teodory,

15 marca - Aleksandrówek, Mauryca.
 

Pozostałe nieruchomości zostaną wyposażone w pojemniki w terminach późniejszych.