Remont chodników

Oprócz przedsięwzięć inwestycyjnych corocznie gmina Łask sukcesywnie poprawia  stan techniczny nawierzchni ciągów komunikacyjnych w ramach środków bieżących z budżetu gminy.  Bieżące przeglądy infrastruktury wyłaniają kolejne potrzeby w zakresie remontów nawierzchni.

W tym roku  remontujemy kolejne chodniki, m.in. została już wykonana nowa nawierzchnia chodnika przy ul. Sienkiewicza. Teraz prace skupią się przy ul. Pułaskiego, Południowej, Kilińskiego i w pobliżu garaży  przy ul. Narutowicza. Również na osiedlu Batorego  na terenach, gdzie zarządcą jest gmina Łask wymieniana jest nawierzchnia ciągów pieszych.

Koszt remontu to ok. 157 tys. zł, a wykonawcą jest firma ROL-BUD Elżbieta Grabiszewska.

Galeria: 

Remont chodników

Remont chodników
Remont chodników
Remont chodników
Remont chodników
Remont chodników
Remont chodników
Remont chodników