Rekrutacja dzieci do Żłobka Gminnego w Łasku

10 stycznia 2019 r. wystartowała rekrutacja do Żłobka Gminnego w Łasku, przedstawiamy najważniejsze informacje.
 

Harmonogram rekrutacji:

1. Od dnia 07.01.2019 r. w godzinach: 7.30 – 15.30 – możliwość pobrania wniosków (Wydział Oświaty Kultury Promocji  i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, pokój 56 (II piętro) lub na stronie internetowej www.lask.pl).

2. Od dnia 10.01.2019 r. do dnia 17.01.2019 r. w godzinach: 7.30 – 15.30 – składanie wniosków w Biurze Obsługi Interesanta sala 100 (parter) w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14

3. Weryfikacja wniosków przez Zespół przeprowadzający pierwszą rekrutację do Żłobka Gminnego w Łasku – w dniach 18.01.2019 r. – 21.01.2019 r.

4. Ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie list na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku – do  dnia 22.01.2019 r.

5. Do dnia 24.01.2019 r. do godz.15.30 potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do Żłobka Gminnego w Łasku w Wydziale Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku ul. Warszawska 14, pokój 56 (II piętro).

Regulamin przyjęcia dzieci do Żłobka Gminnego w Łasku oraz wniosek zgłoszenia dziecka znajdują się poniżej: