Przypomnienie o obowiązku usuwania śniegu z dachów

W związku z pismami szefa Obrony Cywilnej Kraju i wojewody łódzkiego z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie obowiązku usuwania z dachów nadmiaru śniegu po intensywnych opadach mogących powodować zagrożenia katastrofy budowlanej m.in. dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz innych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem użyteczności publicznej, przypominamy o obowiązkach spoczywających na zarządcach nieruchomości.

Ponadto prosimy o zwrócenie uwagi na możliwość wystąpienia innych zagrożeń spowodowanych zimowymi zjawiskami meteorologicznymi oraz zapobieganiu ich skutkom.