Przebudowa ulic osiedlowych

Gmina Łask realizuje zadanie pn. „Przebudowa ulic osiedlowych w obrębie ul. Polnej w Łasku”. Zakres robót obejmuje m.in.: rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, krawężników betonowych i chodników, wykonanie dróg dojazdowych, placów postojowych i chodników z kostki betonowej. Wykonawcą został Zakład Robót Inżynieryjno-Drogowych z Piotrkowa Trybunalskiego. Wartość robót budowlanych wynosi 265 466,36 zł, a termin zakończenia prac zaplanowano do 12.08.2016 r.

Galeria: 

Przebudowa ulic osiedlowych

Przebudowa ulic osiedlowych
Przebudowa ulic osiedlowych
Przebudowa ulic osiedlowych