Przebudowa ul. Wspólnej i ul. Rzemieślników w Wiewiórczynie

Gmina Łask realizuje zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Wspólnej i ul. Rzemieślników we wsi Wiewiórczyn".

Wykonawcą robót w drodze przetargu nieograniczonego została firma: „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk 95-200 Pabianice, Porszewice 31. Termin zakończenia prac zaplanowano do 22.08.2016 r.

W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie następujących robót:

  • roboty pomiarowe
  • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
  • roboty ziemne – wykopy
  • wbudowanie krawężników ulicznych na ławie betonowej z oporem
  • wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i wjazdów
  • wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna)
  • wykonanie poboczy i obsianie trawą
  • regulacja istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej
  • wykonanie oznakowania pionowego

Wartość robót budowlanych: 205 603,21 zł.

Galeria: 

Przebudowa ul. Wspólnej i ul. Rzemieślników w Wiewiórczynie

Przebudowa ul. Wspólnej i ul. Rzemieślników w Wiewiórczynie
Przebudowa ul. Wspólnej i ul. Rzemieślników w Wiewiórczynie
Przebudowa ul. Wspólnej i ul. Rzemieślników w Wiewiórczynie