Przebudowa ul. Podleśnej

W połowie sierpnia br. rozpoczęła się przebudowa ul. Podleśnej (odcinek ok. 716 m). Wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "Erbedim" Sp. z o. o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

W ramach prac zaplanowano m.in.:

  • wykonanie podbudowy z mieszanki tłucznia kamiennego
  • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
  • wykonanie wjazdów i chodników obustronnych z kostki betonowej
  • wykonanie kanalizacji deszczowej o długości ok. 382 m

Wartość inwestycji wynosi 710.259,45 zł, a zakończenie robót planowane jest na 31 października br.