Przebudowa ul. Chabrowej w Łasku - konsultacje

W nawiązaniu do  Porozumienia z mieszkańcami ul. Chabrowej w Łasku, zawartego w dniu 28.12.2020 r., w sprawie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ww. ulicy, zapraszamy na konsultacje koncepcji projektowej przedmiotowego przedsięwzięcia.

W konsultacjach uczestniczył będzie projektant, który omówi zakres planowanej inwestycji, przedstawi mieszkańcom rozwiązania projektowe związane ze zjazdami na posesje oraz odpowie na pytania dotyczące projektowanej przebudowy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 października 2021 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14 w sali konferencyjnej na parterze.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o noszenie maseczek ochronnych w trakcie trwania spotkania.