Przebudowa i termomodernizacja budynku biurowo - warsztatowego Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku

Gmina Łask informuję o realizacji  zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i termomodernizacja budynku  biurowo-warsztatowego Zakładu Komunikacji Miejskiej 
w Łasku”

Podmiot odpowiedzialny  za realizację zadania: Gmina Łask

Wartość ogólna zadania: 2 233 867,07 PLN

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości:

- pożyczka w kwocie  -   609 836,00 PLN

- dotacja w kwocie     -   609 836,00 PLN

W ramach planowanego zadania budynek warsztatowo-biurowy zostanie przebudowany, wyremontowany  i  poddany termomodernizacji.

Wykonane zostaną docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia podłóg, termomodernizacja stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wrotami wjazdowymi, modernizacja systemu grzewczego wraz z wymianą instalacji c.o. i kotła grzewczego. Wnętrza budynku zostaną dostosowane do obowiązujących warunków technicznych.
W zakresie zadania przewiduje się również wykonanie instalacji gazowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. Przebudowane zostaną wewnętrzne instalacje wodociągowe, elektryczne, zostanie wymieniony system wentylacji i instalacji odgromowej.  

www.zainwestujwekologie.pl