Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice-Wola Stryjewska

Gmina Łask realizuje zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice-Wola Stryjewska. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Poddębicach. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy drogi na odcinku 815 m.

W ramach prac zaplanowano m.in.:

  • wykonanie podbudowy z mieszanki tłucznia kamiennego
  • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
  • plantowanie poboczy
  • wykonanie oznakowania pionowego drogi gminnej
  • regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych

Wartość inwestycji wynosi 193.217,99 zł, a zakończenie robót planowane jest na 15 września br.

Galeria: 

Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice-Wola Stryjewska

Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice-Wola Stryjewska
Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice-Wola Stryjewska
Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice-Wola Stryjewska