Przebudowa drogi gminnej Wola Bałucka-Orchów

W łaskim ratuszu podpisano kolejną umowę.

Za 1.614.844,93 zł firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa przebuduje drogę Wola Bałucka-Orchów. Na 1.072 m wykonawca położy nowy asfalt, powstaną zjazdy z tłucznia kamiennego, przepusty, gruntowe pobocza, rowy przydrożne, odwodnienie, znakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Gmina Łask pozyskała na realizację tego zadania dofinansowanie (80%) z Funduszu Dróg Samorządowych.