Przebudowa drogi gminnej w Stryjach Paskowych

Gmina Łask zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Stryje Paskowe”. Wartość inwestycji to 699.797,28 zł, a wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o. o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

 

W ramach prac wykonano m. in.:

nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych,

pobocza z kruszyw łamanych,

odtworzenie i odmulenie istniejących rowów,

oznakowanie pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Galeria: 

Przebudowa drogi w miejscowości Stryje Paskowe

Przebudowa drogi w miejscowości Stryje Paskowe
Przebudowa drogi w miejscowości Stryje Paskowe
Przebudowa drogi w miejscowości Stryje Paskowe
Przebudowa drogi w miejscowości Stryje Paskowe