Przebudowa drogi gminnej Łopatkach i Zielęcicach

W Urzędzie Miejskim w Łasku podpisano umowy z firmą DROMAK Sp. z o.o. z Poręb. Tym razem zmiany czekają drogę gminną w Łopatkach i Zielęcicach.

Koszt pierwszej inwestycji to 565.599,26 zł. Na odcinku ok. 671 m powstanie nowa nawierzchnia, zjazdy, pobocza, a także oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Prace w Zielęcicach wyceniono na 1.028.360,86 zł. Tam na odcinku 839 m zaplanowano położenie nowej nawierzchni asfaltowej, montaż oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Powstaną także zjazdy z kruszywa łamanego i przepusty.