Promocyjna oferta MPWiK w Łasku

Masz nieruchomość na terenie gminy Łask? W ostatnim czasie do granic Twojej nieruchomości doprowadzony został przykanalik. Wykorzystaj Black Friday MPWIK i złóż zlecenie do końca lutego 2021 - wykonamy projekt instalacji przyłączeniowej na działce GRATIS. Zapraszamy do kontaktu.

Zwolnij wóz asenizacyjny. Bądź EKO i Przyłącz się do kanalizacji sanitarnej a my oczyścimy Twoje ścieki zgodnie z przepisami.

Projekt skierowany głównie do Beneficjentów do których wykonano przykanaliki w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.