Produkcja rolna bez pozostałości środków ochrony roślin

W związku z występującymi nieprawidłowościami w stosowaniu środków ochrony roślin związanymi z pozostałościami substancji aktywnych w próbach płodów rolnych w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) lub niedopuszczonymi do stosowania w danej uprawie, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że w celu uniknięcia w/w nieprawidłowości należy:          

1. Stosować środki ochrony roślin zgodnie z zapisami etykiety z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin. Etykiety znajdują się na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi www.minrol.gov.plw zakładce informacje branżowe / produkcja roślinna / ochrona roślin / pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin.

2. Stosować środki ochrony roślin, które posiadają zezwolenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.plw zakładce informacje branżowe / produkcja roślinna / ochrona roślin / pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin.

3. Kupować środki ochrony roślin tylko w legalnych miejscach. Adresy sklepów w których można kupić środki ochrony roślin znajdują na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi www.piorin.gov.pl/lodzw zakładce rejestry i ewidencje.

4. Przestrzegać okresu karencji (okres między ostatnim zastosowaniem środka a konsumpcją danego produktu roślinnego).

5.Wykonywać zabiegi ochrony roślin sprawnym technicznie i skalibrowanym sprzętem. adresy stacji kontroli opryskiwaczy znajdują na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodziwww.piorin.gov.pl/lodzw zakładce rejestry i ewidencje.

6. Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych wykonywać po ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin lub integrowanej produkcji.