Powołanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

W Sieradzu podpisano porozumienie międzygminne, dzięki któremu dziesięć samorządów wchodzących w jego skład będzie mogło pozyskiwać środki na kolejne inwestycje, przede wszystkim w zakresie ekologii i na zasadzie współpracy. Może to w znaczny sposób wpłynąć na rozwój całego regionu.

 

Źródło: 8TVR