Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Łasku z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załączniki: