Powołanie komisji konkursowej

Publikujemy Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Łasku z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2018 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Załączniki: