Ponad 220 tys. przedsiębiorców z łódzkiego otrzyma ważny list z ZUS-u

Od października  do końca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prześle ponad 220 tys. listów do płatników składek w województwie łódzkim. Listem poleconym do każdego przedsiębiorcy wysłany zostanie indywidualny numer rachunku składkowego, na który od stycznia 2018 r. będzie należało regulować składki jednym przelewem.

Pisma wysyłane będą na adres siedziby lub korespondencji, które zostały podane przez płatnika składek w ZUS-ie. Posiadacze profilu na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS, znajdą też swój numer w zakładce – Płatnik.

Jeżeli adresy uległy zmianie a płatnik nie poinformował o tym Zakładu, może się zdarzyć, że list nie dotrze do adresata. By uniknąć takiej sytuacji ZUS zaprasza płatników, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku powiadomienia Zakładu o zmianie adresu siedziby lub korespondencji, do jak najszybszego skorygowania danych.

Co zrobić jeśli płatnik nie otrzyma do końca roku informacji z indywidualnym numerem rachunku składkowego? Koniecznie  skontaktować się z ZUS-em w celu uzyskania takiego numeru. Od stycznia bez indywidualnego numeru rachunku składkowego nie będzie można  opłacić składek. Wraz z końcem roku dotychczasowe rachunki poszczególnych funduszy zostaną zamknięte i składki można będzie przekazać jedynie na swoje konto składkowe.

W województwie łódzkim do końca roku rozesłanych zostanie ponad 220 tys. listów, w tym na terenie działania I Oddziału ZUS w Łodzi wysłanych zostanie prawie 103 tys. listów, na terenie działania II oddziału ZUS w Łodzi ok. 70 tys., a na terenie działania oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim 48 tys.

Indywidualny numer rachunku składkowego zbudowany jest z liczb, które oznaczają bank, jednostkę ZUS oraz numer NIP płatnika (graficzna struktura rachunku w załączeniu). Osoby, które chcą sprawdzić poprawność swojego rachunku mogą to zrobić w każdej jednostce ZUS lub przez Centrum Obsługi Telefonicznej.

Podziału składek na poszczególne fundusze będzie dokonywał ZUS. Od stycznia 2018 r. dokonana wpłata  w pierwszej kolejności będzie pokrywała najstarsze zadłużenie, tym samym powodując niedopłatę w bieżących składkach. Dla płatników, którzy korzystają z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oznacza to utratę prawa do zasiłku chorobowego. By zachować to prawo, prosimy płatników, którzy mają niewielkie zadłużenia, by uregulowali je do końca roku. Jeżeli zadłużenie jest na tyle wysokie, że jednorazowa spłata byłaby zbyt dużym obciążeniem dla płatnika, zapraszamy jeszcze przed końcem roku do zawarcia układu ratalnego z ZUS. Takie rozwiązanie nie tylko pozwoli spłacić dług, ale także powoduje wstrzymanie narastających odsetek, a w przypadku wszczętego wcześniej postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika, powoduje jego zawieszenie. W kontekście e-składki natomiast, pozwala na zachowanie prawa do zasiłku chorobowego. Warunkiem jest terminowa opłata rat i bieżących składek.   

                                    

Monika Kiełczyńska,  Regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego