Plan polowań w sezonie łowieckim 2019/2020 - Koło Łowieckie Nr 1 "Rogacz" w Łodzi

Obwieszczenie Burmistrza Łasku z dnia 12 sierpnia 2019 r.  w sprawie podania do publicznej wiadomości planu polowań w sezonie łowieckim 2019/2020 z dnia 29.07 2019 r. Koła Łowieckiego nr 1 „Rogacz” w Łodzi ul. Zachodnia 53.

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 9 sierpnia 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Łasku wpłynęła informacja Koła Łowieckiego nr 1 „Rogacz” w Łodzi ul. Zachodnia 53 dotycząca planu polowań w sezonie łowieckim 2019/2020. Polowania odbędą się w obwodzie łowieckim nr 115  w gminie Łask w miejscowości Remiszew, zgodnie z załączonym planem polowań.

W związku z powyższym informuję, że na podstawie art. 42ab ust. 3 ww. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Łasku. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym w kalendarzyku polowań. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.