Płatniku odbierz list z ZUS!

Ok. 70 tys. listów z informacją o numerze rachunku składkowego zostało już rozesłanych do płatników z terenu działania II Oddziału ZUS w Łodzi. Ok. 1200 przesyłek nie zostało odebranych. ZUS apeluje o odbiór korespondencji.

W siedzibie Oddziału w Zduńskiej Woli na 10,8 tys. przesyłek, nie zostało odebranych ok. 300 listów, w Wieluniu, gdzie wysłanych zostało 6 tys. listów, do ZUS wróciło ok.260. W Sieradzu na 8 tys. wysłanych listów bez odbioru pozostało 90 sztuk podobnie jak w Pabianicach, gdzie rozesłanych zostało 12,5 tys. listów. W części Łodzi obsługiwanej przez Oddział, na 23,6 tys. wysłanych listów nie odebrano ok 450 sztuk.

W kraju i województwie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wysyłkę ponad 3,6 mln listów do płatników składek z informacją o nowym indywidualnym numerze rachunku składkowego, z czego ok. 220 tys. listów trafiło do płatników naszego województwa. Blisko 2,5 mln listów skierowano do wszystkich aktywnych płatników składek tj. pracodawców, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, opłacających składki za zatrudnioną nianię i osób opłacających składki dobrowolnie. Ponad 1,1 mln listów zostało skierowanych do nieaktywnych już płatników, którzy mają do spłacenia zaległości składkowe. Zakład wysłał całą korespondencję w trzech transzach w październiku.

Niestety aż 90 tys. z wysłanych listów wróciło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako korespondencja nieodebrana, w tym 5,5 tys. takich przesyłek odnosi się do płatników z województwa łódzkiego. Oddziały ZUS będą teraz wyjaśniały powody zwrotów i starały się dotrzeć z informacją o numerze składkowym do osób, które nie odebrały korespondencji.

Jednocześnie ZUS przypomina o tym, że informacji o indywidualnym numerze rachunku składkowego można zasięgnąć w każdej jednostce ZUS oraz na stronie internetowej www.eskladka.pl, gdzie została uruchomiona wyszukiwarka numerów rachunków składkowych. Wystarczy wpisać identyfikatory tj. NIP czy PESEL by odnaleźć i zweryfikować numer przed pierwszą wpłatą. Na końcu rachunku umieszczony jest numer NIP płatnika.

W listach oprócz numeru rachunku składkowego płatnicy znajdą też dokładne wyjaśnienie zmian w przepisach, które wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r. Przypomnijmy, że od stycznia wszystkie składki będą opłacane jednym przelewem kierowanym na indywidualny numer rachunku składkowego. Bez indywidualnego numeru rachunku składkowego nie będzie więc jak opłacić w styczniu składek za grudzień. Jeżeli do końca roku płatnicy nie otrzymają numeru rachunku składkowego pocztą, powinni sami udać się do najbliższej jednostki ZUS po swój indywidualny numer lub sprawdzić go w wyszukiwarce.

 

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego