Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym