Otwarto przebudowaną drogę Wrzeszczewice - Wola Stryjewska

Gmina Łask zakończyła zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice - Wola Stryjewska. Zakres robót obejmował wykonanie odcinka drogi o łącznej długości ok. 2680 m. W ramach prac wykonano m.in.: warstwę wyrównawczą z tłucznia kamiennego, nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych, plantowanie poboczy, oznakowanie pionowe, regulację pionową studzienek. Wykonawcami były firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S. A. z Poddębic oraz BUD-TRANS  z  Sieradza. Wartość inwestycji: 477 509,98 zł.

 

Galeria: 

Droga gminna Wrzeszczewice - Wola Stryjewska

Droga gminna Wrzeszczewice - Wola Stryjewska
Droga gminna Wrzeszczewice - Wola Stryjewska
Droga gminna Wrzeszczewice - Wola Stryjewska
Droga gminna Wrzeszczewice - Wola Stryjewska