Opłata od posiadania psa

Burmistrz Łasku informuje, że w dniu 30 kwietnia 2017 r. mija termin wniesienia opłaty od posiadania psa. Opłata płatna jest jednorazowo bez wezwania na rachunek Gminy Łask: 91 1240 3288 1111 0000 2807 7365. Od wpłat dokonywanych w banku PEKAO S.A. I o/Łask nie będzie pobierana prowizja bankowa.