Ogłoszenie Burmistrza Łasku

Informuję, iż w dniach od 15.10.2018 r. do 30.11.2018 r. na terenie gminy Łask przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Zwracam się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji.

Zarządcy obiektów, w których występują ukryte formy azbestu, prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miejskim lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja, e-mail: biuro@eko-precyzja.eu.

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łask. Osoby, które nie będą ujęte w spisie, mogą zostać w przyszłości pozbawione szansy na ubieganie się o ww. dofinansowanie, dlatego zwracam się z prośbą o współpracę z ankieterami.

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek