Ogłoszenie o sesji

O G Ł O S Z E N I E

 

w dniu 27 września 2013 r. (piątek) o godz. 14.30

w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Łasku, przy ul. Warszawskiej 14 odbędzie się (nadzwyczajna) XLIV sesja Rady Miejskiej w Łasku

 

 

Porządek  XLIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

1. Otwarcie XLIV sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad XLIV  sesji Rady Miejskiej  w Łasku.

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łaskiego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

6. Korespondencja i sprawy różne.

7. Zakończenie XLIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny

 

Przewodniczący Rady

                                                                      Robert Bartosik