Ogłoszenie o sesji

W dniu 9 listopada 2011 r. (środa) o godz. 14.00  w sali nr 18  (I piętro) Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14 odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Łasku

Porządek XVI sesji Rady Miejskiej w Łasku:

  1. Otwarcie XVI sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2011.
  4. Korespondencja i sprawy różne.
  5. Zakończenie XVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.

Wstęp na sesję wolny