Ogłoszenie o sesji

W dniu 21 września 2011 r. (środa) o godz. 14.00  w Łaskim Domu Kultury w Łasku (Galeria z Fortepianem), przy ul. Narutowicza 11 odbędzie się uroczysta XIII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

Porządek  XIII sesji Rady Miejskiej w Łasku. 

  1. Otwarcie XIII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Łasku” Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie Łódzkiemu Władysławowi Ziółkowi.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Łasku” Panu Profesorowi Marianowi Markowi Drozdowskiemu.
  5. Zakończenie XIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.