Obwieszczenie Burmistrza Łasku

Obwieszczenie Burmistrza Łasku z dn. 24 lipca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kalendarza polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2020/2021 Wojskowego Koła Łowieckiego nr 15 „LIS” w Łasku.