Obwieszczenie Burmistrza Łasku

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Rembów, działki o nr ew. 2 i 3, gmina Łask.

 

Załączniki: