Nadzwyczajna XXVIII sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 20 stycznia 2017 r. (piątek) o godz. 15.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Łasku, przy ul. Warszawskiej 14, odbędzie się nadzwyczajna XXVIII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek XXVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku:

  1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/292/2016 Rady Miejskiej w Łasku  z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016-2023".
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/187/2016 Rady Miejskiej w Łasku  z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej Gminy Łask na lata 2016-2020".
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2017 – 2027.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017.
  7. Korespondencja i sprawy różne.
  8. Zakończenie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

 

 

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                           Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                              /-/ Robert Bartosik