Nadzwyczajna XXIV sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 7 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Łasku, przy ul. Warszawskiej 14, odbędzie się nadzwyczajna XXIV sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek XXIV sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 

  1. Otwarcie XXIV sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2016-2025.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2016.
  5. Korespondencja i sprawy różne.
  6. Zakończenie XXIV sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny

 

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                           Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                              /-/ Robert Bartosik