Nadzwyczajna XLVIII sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 5 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 8.00. w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Łasku, przy ul. Warszawskiej 14, odbędzie się nadzwyczajna XLVIII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek sesji:

  1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018-2028.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018.
  5. Korespondencja i sprawy różne.
  6. Zakończenie XLVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

 

 

                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                            Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                               /-/ Robert Bartosik