Nadzwyczajna VII sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 11 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się nadzwyczajna VII sesja Rady Miejskiej w Łasku, zwołana na wniosek Burmistrza Łasku.
 

Porządek sesji:

  1. Otwarcie VII Sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Łasku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019-2029.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na prowadzenie bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2 na 2019 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Łask.
  7. Korespondencja i sprawy różne.
  8. Zakończenie VII Sesji Rady Miejskiej w Łasku.

                                                                   

Wstęp na sesję wolny.

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                                             Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                   /-/ Robert Bartosik