Nadzwyczajna V sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 9 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 14.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się nadzwyczajna V sesja Rady Miejskiej w Łasku.
 

Porządek sesji:

  1. Otwarcie V sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad V sesji Rady Miejskiej w Łasku.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Łasku oraz nadania mu statutu.
  4. Korespondencja i sprawy różne.
  5. Zakończenie V sesji Rady Miejskiej w Łasku.

                                                                   

Wstęp na sesję wolny.

                                

 

                                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                             Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                /-/ Robert Bartosik