Nadzwyczajna LVII sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 30 lipca 2014 r. (środa) o godz. 14.30 w sali nr 18 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Łasku odbędzie się nadzwyczajna LVII sesja Rady Miejskiej w Łasku zwołana na wniosek Burmistrza Łasku.

 

Proponowany porządek obrad  LVII sesji Rady Miejskiej w Łasku:

  1. Otwarcie LVII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/467/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łaskiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na  lata  2014-2023.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/489/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zakończenie LVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.