Nadzwyczajna III sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 12 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 14.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się nadzwyczajna III sesja Rady Miejskiej w Łasku.

 

Porządek sesji:

  1. Otwarcie III sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Miejskiej w Łasku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Łasku oraz nadania mu statutu.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIII/592/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018-2029.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018-2029.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018.
  7. Korespondencja i sprawy różne.
  8. Zakończenie III sesji Rady Miejskiej w Łasku.

 

Wstęp na sesję wolny.

 

 

 

                                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Łasku

                                                                                                                                /-/ Robert Bartosik