Nabór na stanowisko urzędnicze

Urząd Miejski w Łasku ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Budżetowym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędniczew Wydziale Budżetowym” wraz z danymi osobowymi kandydata (w tym numer telefonu kontaktowego lub aktualny adres e - mail) do dnia 11 stycznia 2018 r. (czwartek) do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 (parter). Decyduje data: stempla pocztowego osobistego dostarczenia  oferty do urzędu.