Nabór projektów w ramach programu” Razem Bezpieczniej”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło procedurę podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na realizację rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w 2013 r.

Zgodnie z założeniami Programu rezerwa ta zostanie rozdysponowana na realizację konkretnych projektów przez jst i organizacje pozarządowe.

W ramach Programu Urzędy Wojewódzkie mogą rekomendować do 7 projektów, natomiast maksymalna kwota dofinansowania dla danego projektu została określona w wysokości do 100 000 złotych.

Projekty muszą wpisywać się w realizację założeń programu, zgodnie z wyszczególnionymi w konkretnych obszarach zadaniami. Pełna treść programu wraz z formularzem wniosku dostępna jest na stronie internetowej www.razembezpieczniej.msw.gov.pl

Propozycje projektów realizowanych przez podmioty z woj. łódzkiego należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada br. na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.  Najciekawsze propozycje zostaną zgłoszone do dofinansowania z budżetu państwa.

Szczegółowych informacji udziela p. Izabela Sabiniewicz tel. 42 664 14 40, e-mail: Izabela.sabiniewicz@lodz.uw.gov.pl