Nabór na liderów Szlachetnej Paczki

Już od 11 lat działa ogólnopolska akcja świątecznej pomocy najuboższym - Szlachetna Paczka (do 2009 roku Świąteczna Paczka). Każdego roku poszerzany jest obszar działania akcji.  Do dnia 15 czerwca prowadzone są nabory zgłoszeń na stanowisko Liderów Szlachetnej Paczki, którzy zbudują zespół wolontariuszy m. in. na terenie gmin członkowskich LGD.

Więcej informacji o ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy na stronie www.szlachetnapaczka.pl

Nabory zgłoszeń na liderów: www.superw.pl