Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach z dofinansowaniem

Gmina Łask otrzymała z WFOŚiGW w Łodzi wsparcie finansowe na modernizację Domu Ludowego w Łopatkach.

Dotacja: 629.482,00 zł

Pożyczka: 269.756,00 zł

Niedługo zostanie ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę planowanej inwestycji.