LIII sesja Rady Miejskiej w Łasku

Na wniosek Burmistrza Łasku zwołana została LIII sesja Rady Miejskiej w Łasku, która odbędzie się 15 kwietnia br. o godz. 14.30 w sali nr 18 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Łasku.

 

Porządek obrad LIII Sesji Rady Miejskiej w Łasku:

 

  1. Otwarcie LIII Sesji Rady Miejskiej  w Łasku i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad LIII Sesji Rady Miejskiej w Łasku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask  na lata 2014-2023;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela terapii pedagogicznej i nauczyciela wspomagającego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy.
  8. Korespondencja i sprawy różne.
  9. Zakończenie LIII Sesji Rady Miejskiej w Łasku.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek